Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » „Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich” — konferencja prasowa

„Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich”

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Fascynujące, urokliwe, wyrafinowane – oto fragmenty najcenniejszej na świecie kolekcji dawnych wrocławskich bractw strzeleckich. Na takie miano w powszechnej opinii zasługiwały precjoza tutejszych strzelców – prezenty, jakie otrzymywali od hojnych protektorów i miejscowych darczyńców.

Srebrne i pozłacane puchary, kufle, kubki, patery, ozdoby stołu to spektakularne dary cesarza, margrabiego brandenburskiego, biskupów wrocławskich, marszałka wielkiego litewskiego i pruskiego następcy tronu. Z kolei liczne zawieszki to niewielkich rozmiarów wyroby fundowane przez zwycięzców zawodów strzeleckich. Arcydzieła dawnej sztuki złotniczej i jubilerskiej będące chlubą przedwojennego muzeum wrocławskiego.

A wśród nich korona w formie wieńca kupieckiego bractwa strzeleckiego z Zwingeru strzelającego z kuszy. Niezwykła, bo bynajmniej nie zakładana na głowę przez triumfatora zawodów strzeleckich, ale noszona na… ramieniu. To jakże „nieoczywiste” dzieło sztuki złotniczej wykonał w 1685 r. jeden z najwybitniejszych wrocławskich złotników czasów nowożytnych – Christian Mentzel starszy.

Kres tej jakże jednorodnej kolekcji pamiątek po wrocławskich bractwach strzeleckich położyła II wojna światowa. Rozproszone, rozkradzione, zagubione, utracone. Dzisiaj tylko pojedyncze zabytki – renesansowe, manierystyczne i barokowe – zaświadczają o randze tego zbioru. Te, które prezentujemy na wystawie przygotowanej przez Roberta Hesia i Jacka Witeckiego, są zatem wspomnieniem jednego z najwartościowszych fragmentów spuścizny artystycznej dawnego Wrocławia. Bezcennym. (Piotr Oszczanowski)

„Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich” — konferencja prasowa (dr hab. Piotr Oszczanowski, dr Robert Heś, Jacek Witecki, Zbigniew Wierzbicki, MNWr, 23 I AD 2023) – fot. Adrian Nikiel

Wystawa, dostępna dla zwiedzających od 24 stycznia, jest efektem prac badawczych prowadzonych przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu, mających na celu opracowanie zabytkowej spuścizny wrocławskich organizacji strzeleckich. Prezentowane są na niej dzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Miejskiego Wrocławia. W 2023 roku ukaże się również poświęcona temu tematowi publikacja pod redakcją pana dr. hab. Piotra Oszczanowskiego, prof. UWr.

23 stycznia konferencja prasowa z udziałem gości – przedstawicieli Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia, w tym hetmana Zbigniewa Wierzbickiego – poprzedziła otwarcie expozycji w Gmachu Głównym. Oprócz dyrektora Muzeum głos zabrali współkuratorzy wystawy, panowie dr Robert Heś i Jacek Witecki. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

„Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich” — konferencja prasowa (dr hab. Piotr Oszczanowski, dr Robert Heś, Jacek Witecki, Zbigniew Wierzbicki, MNWr, 23 I AD 2023) – fot. Adrian Nikiel

„Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich” — konferencja prasowa (dr hab. Piotr Oszczanowski, dr Robert Heś, Jacek Witecki, Zbigniew Wierzbicki, MNWr, 23 I AD 2023) – fot. Adrian Nikiel

„Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich” — konferencja prasowa (dr hab. Piotr Oszczanowski, dr Robert Heś, Jacek Witecki, Zbigniew Wierzbicki, MNWr, 23 I AD 2023) – fot. Adrian Nikiel

„Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich” — konferencja prasowa (dr hab. Piotr Oszczanowski, dr Robert Heś, Jacek Witecki, Zbigniew Wierzbicki, MNWr, 23 I AD 2023) – fot. Adrian Nikiel

„Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich” — konferencja prasowa (dr hab. Piotr Oszczanowski, dr Robert Heś, Jacek Witecki, Zbigniew Wierzbicki, MNWr, 23 I AD 2023) – fot. Adrian Nikiel

„Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich” — konferencja prasowa (dr hab. Piotr Oszczanowski, dr Robert Heś, Jacek Witecki, Zbigniew Wierzbicki, MNWr, 23 I AD 2023) – fot. Adrian Nikiel

„Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich” — konferencja prasowa (dr hab. Piotr Oszczanowski, dr Robert Heś, Jacek Witecki, Zbigniew Wierzbicki, MNWr, 23 I AD 2023) – fot. Adrian Nikiel

„Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich” — konferencja prasowa (dr hab. Piotr Oszczanowski, dr Robert Heś, Jacek Witecki, Zbigniew Wierzbicki, MNWr, 23 I AD 2023) – fot. Adrian Nikiel

„Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich” — konferencja prasowa (dr hab. Piotr Oszczanowski, dr Robert Heś, Jacek Witecki, Zbigniew Wierzbicki, MNWr, 23 I AD 2023) – fot. Adrian Nikiel

„Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich” — konferencja prasowa (dr hab. Piotr Oszczanowski, dr Robert Heś, Jacek Witecki, Zbigniew Wierzbicki, MNWr, 23 I AD 2023) – fot. Adrian Nikiel

„Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich” — konferencja prasowa (dr hab. Piotr Oszczanowski, dr Robert Heś, Jacek Witecki, Zbigniew Wierzbicki, MNWr, 23 I AD 2023) – fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.