Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Protestanckie księstwa śląskie — seminarium naukowe

Protestanckie księstwa śląskie

Muzeum Miejskie Wrocławia

Pierwsza polska dynastia przez chrzest święty poddała Ojczyznę królowaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast żyjący w czasach renesansu i baroku przedstawiciele senioralnej linii Piastów porzucili Mistyczne Ciało Chrystusa i stanęli pod sztandarem rewolucji, krzewiąc tzw. nowy porządek kościelny (od lat trzydziestych XVI wieku powszechnie zwany protestantyzmem) w podległych ich władzy częściach Śląska. Herezja, już kilka lat po wystąpieniu Marcina Lutra, zwyciężyła także we Wrocławiu. Świętej Wiary Katolickiej najspieszniej bowiem wyrzekali się ci, którzy ze względu na swój status społeczny powinni strzec jej najpilniej – xiążęta i miejscy patrycjusze. Opór hierarchii kościelnej na Śląsku był ograniczony. Postępy rewolucji na tym terenie opisywane są jako łagodne, niemal niewidoczne dla laików, którzy wtedy orientowali się, że coś się zmieniło, gdy ich duszpasterze jawnie łamali śluby celibatu. Łatwo zatem dostrzec liczne analogie pomiędzy rewolucją protestancką a współczesną rewolucją modernistyczną, jeszcze bardziej podstępnie i boleśniej rozdzierającą Mistyczne Ciało Chrystusa.

Po upływie pięciuset lat od wystąpienia Marcina Lutra ta tragedia, która miliony ludzi skierowała na drogę prowadzącą ku wiecznemu potępieniu, jest okazją do świętowania i krzewienia błędów ekumenizmu. Wrocław został okrzyknięty Europejskim Miastem Reformacji.

27 października 2017 roku w Pałacu Królewskim odbyło się seminarium naukowe zatytułowane Protestanckie księstwa śląskie. Dzień później zainteresowani tą tematyką wysłuchali krótkiej prelekcji na temat muzyki w tradycji protestanckiej.

Tam, gdzie innowiercy znajdują powód do radości, katolicy widzą potrzebę, aby błagać Boga o nawrócenie wszystkich, którzy nie chcą uznać Jego panowania i odrzucają jedność z Kościołem.

Modlitwa o nawrócenie kacerzy i schizmatyków

O Maryjo, Matko miłosierdzia i ucieczko grzeszników, prosimy Cię, spojrzyj swymi litościwymi oczami na kacerskie i schizmatyckie narody. Ty jesteś Stolicą mądrości, oświeć więc ich rozum tak okropnie pogrążony w ciemnościach nieznajomości i grzechu, żeby jak najjaśniej poznali święty, katolicki, apostolski i rzymski Kościół jako jedyny prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, poza którym nie można znaleźć ani świętości, ani zbawienia. Dokonaj ich nawrócenia, wyjednaj im łaskę, aby uznali i przyjęli wszystkie prawdy świętej wiary i po synowsku poddali się zwierzchnictwu rzymskiego Papieża, zastępcy Jezusa Chrystusa na ziemi, a tak rychle połączeni z nami słodkimi węzłami Bożej miłości utworzyli jedną owczarnię pod tymże samym jednym pasterzem, i byśmy Cię wszyscy, o Panno chwalebna, chwalili po wszystkie wieki, śpiewając: Ciesz się, Maryjo Panno, wszystkie herezje zniszczyłaś na całym świecie. Amen. – 3 Zdrowaś Maryja.

Odpust (Racc. 314) 300 dni raz na dzień za odmówienie tej modlitwy z 3 Zdrowaś Maryja z sercem skruszonym i nabożnie. (Pius IX. Reskr. Św. Kongr. Prop. d. 30 grud. 1868).

Za: Modlitwa o nawrócenie kacerzy i schizmatyków

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami (zaznaczamy, że w niektórych wystąpieniach słyszalny jest ton niewątpliwie apologetyczny względem protestantyzmu).

27 października

mgr Halina Okólska — otwarcie seminarium Protestanckie księstwa śląskie

dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek, prof. WSB — Początki protestantyzmu na Śląsku

dr Roman Stelmach — Ewangeliccy książęta z dynastii Piastów na Śląsku i ich pozostałość archiwalna zachowana w Archiwum Państwowym we Wrocławiu i Oddziale Zamiejscowym w Legnicy

dr hab. Wojciech Mrozowicz, prof. UWr — Śląscy książęta z domu podiebradzkiego – między katolicyzmem, husytyzmem i protestantyzmem

dr Kazimierz Kozica — Złoty wiek kartografii śląskiej

mgr Halina Okólska — Rada Miejska jako zarządca Księstwa Wrocławskiego

mgr Marta Małkus – Związki wschowskich duchownych luterańskich ze szlachtą śląską w okresie nowożytnym (wystąpienie nadesłane)

ks. dr Stanisław Szupieńko – Wizytacje protestanckich kościołów w Księstwie Legnickim zarządzone przez książąt piastowskich

28 października

Tomasz Kmita-Skarsgård – Muzyka w tradycji protestanckiej

dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek, prof. WSB — fot. Adrian Nikiel

dr Roman Stelmach — fot. Adrian Nikiel

dr hab. Wojciech Mrozowicz, prof. UWr — fot. Adrian Nikiel

dr Kazimierz Kozica — fot. Adrian Nikiel

mgr Halina Okólska — fot. Adrian Nikiel

ks. dr Stanisław Szupieńko — fot. Adrian Nikiel

Tomasz Kmita-Skarsgård — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.