Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Koleją przeciw insurekcji krakowskiej — pruska mobilizacja na Śląsku w 1846 r. — dr Jacek Jędrysiak

Koleją przeciw insurekcji krakowskiej — pruska mobilizacja na Śląsku w 1846 r.

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Wiek XIX to epoka, w której – równolegle do rewolucji przemysłowej – wojna zaczęła przyspieszać. Jednym z najwcześniejszych przykładów ilustrujących nadchodzące przemiany stało się pierwsze w dziejach użycie kolei do celów bojowych. W historii militarnej zapisała się mobilizacja na pruskim Śląsku w roku 1846 – doszło do niej w odpowiedzi na doniesienia o insurekcji w Wolnym Mieście Krakowie.

Pan doktor Jacek Jędrysiak poświęcił wystąpienie z 30 maja 2023 r. zagadnieniom często pomijanym przez osoby zafascynowane romantycznym mitem powstań narodowych. Krakowski zryw, kierowany przez „czerwonego kasztelanica” Edwarda Dembowskiego, został potraktowany bardzo poważnie, zarówno na terenie Austrii, jak i w Prusach, lecz ani on, ani kolejne powstania i próby powstań nie miały szansy na powodzenie w kontekście ich anachronicznego uzbrojenia i równie anachronicznej organizacji działań.

Czy w pierwszej połowie XIX wieku Prusy były mocarstwem? Dlaczego pogłoski o Polakach budziły niepokój na terenie tego królestwa? Jaki był cel zimowej mobilizacji? Jak radzono sobie z rozmieszczaniem w wagonach żołnierzy, koni i dział? Czy raport z użycia kolei do celów bojowych był powszechnie dostępny? Gdzie upatrywano kandydatów na szpiegów? – dowiemy się tego, słuchając pana dra Jacka Jędrysiaka.

Spór o powstania nie zakończył się wraz z prelekcją naszego znakomitego Gościa. Była to jednak świetna lekcja polityki realnej, zapraszamy zatem do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.