Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Przekształcenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu w państwową instytucję kultury — konferencja prasowa

Przekształcenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu w państwową instytucję kultury

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Zakończenie projektu modernizacji Muzeum „Panorama Racławicka

Tematyczne ścieżki zwiedzania i efekty specjalne w dużej rotundzie, mapping i pokaz multimedialny w małej rotundzie, nowoczesne księgarnia i kasa, przestrzeń bez barier architektonicznych – to niektóre ze zmian, jakie nastąpiły w wyniku modernizacji budynków Muzeum „Panorama Racławicka”. Projekt sfinansowano ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 29 listopada zmodernizowane Muzeum zwiedzili prof. Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Grzegorz Puda, minister Funduszy i Polityki Regionalnej, oraz Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dziękuję wszystkim, którzy pracowali na to, żebyśmy mogli tak sprawnie przeprowadzić modernizację Panoramy Racławickiej i otworzyć ją znowu dla publiczności – powiedział pan prof. Piotr Gliński – Dzięki przeprowadzonym pracom zachowaliśmy dziedzictwo ważne nie tylko dla Wrocławia, Dolnego Śląska i całej Polski, ale także w wymiarze ogólnoeuropejskim. Termin ukończenia prac związanych z modernizacją Panoramy upływa dopiero 31 grudnia 2021 roku, a mimo to Panorama jest otwarta dla publiczności już od kilku miesięcy. Nie zawsze inwestycje tak sprawnie przebiegają. Tu, we Wrocławiu, udało się Państwu zrealizować to przedsięwzięcie bardzo sprawnie i za to bardzo dziękuję.

Dzięki Funduszom Europejskim i pieniądzom krajowym podziwiamy dziś odnowioną Panoramę Racławicką. Dla mnie jako ministra Funduszy i Polityki Regionalnej ważne jest, że fundusze, którymi zarządza kierowany przeze mnie resort, służą Polsce również poprzez wspieranie kultury i sztuki – mówi pan Grzegorz Puda.

Panorama Racławicka to jeden z symboli stolicy Dolnego Śląska. Dzięki największemu w historii tej placówki remontowi jej zwiedzanie weszło w nowy wymiar – mówi pan Cezary Przybylski. – Wrocławianie, Dolnoślązacy oraz turyści z kraju i świata będą mogli podziwiać wyjątkowe dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka w jeszcze lepszych warunkach, na miarę XXI wieku. W ten sposób zachowujemy również to ważne dziedzictwo kulturowe dla kolejnych pokoleń.

Przeszło trzydzieści pięć lat intensywnej eksploatacji budynku Muzeum „Panorama Racławicka”, obecności w nim blisko jedenastu milionów gości – to musiało pozostawić ślad na kondycji tego wybitnego dzieła polskiej architektury powojennej autorstwa Ewy i Marka Dziekońskich – mówi pan dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. – Świadomość tego, że od końca XIX w. ta wyjątkowa kreacja malarska, ale także swoisty pomnik polskiego patriotyzmu i przejaw dumy z odniesionego zwycięstwa, cieszy się tak wielkim uznaniem wszystkich tych, którzy podziwiali Panoramę Racławicką we Lwowie, a dzisiaj we Wrocławiu, sprawiła, że podjęliśmy się niełatwego zadania przywrócenia temu monumentalnemu obrazowi godnej go oprawy architektonicznej. Wszystkie nasze działania modernizacyjne zrealizowane w ciągu ostatniego roku możliwe były dzięki unijnym środkom finansowym oraz tym, które przede wszystkim pochodziły od naszych współorganizatorów. Za to wsparcie i zaufanie wyrażam im wielką wdzięczność. To niekwestionowany sukces, a dla nas też szczególny powód do dumy!

Zakończenie projektu modernizacji Muzeum „Panorama Racławicka” (29 XI AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Projekt „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III” to największe z dotychczasowych przedsięwzięć inwestycyjnych towarzyszących ekspozycji we Wrocławiu słynnego dzieła Jana Styki i Wojciecha Kossaka.

Podczas trwających blisko rok prac przearanżowana została przestrzeń holu wejściowego: powstał sklep muzealny nawiązujący w swojej stylistyce do księgarń w Pawilonie Czterech Kopuł i Gmachu Głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu, zmienione zostało usytuowanie i wygląd kasy. Wnętrze zostało w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowy charakter otrzymała mała rotunda, w której w formie mappingu na przestrzennej makiecie prezentowany jest przebieg bitwy pod Racławicami. Na ciągu naściennych ekranów wyświetlane są prezentacje multimedialne przybliżające m.in. postać Tadeusza Kościuszki i innych bohaterów bitwy oraz historię powstawania obrazu.

W dużej rotundzie można wysłuchać nie tylko komentarza znanego widzom do tej pory. Przygotowanych zostało kilka nowych ścieżek zwiedzania: malarska, lwowska, panoramiczna i dla najmłodszych. Komentarz podstawowy dostępny jest w 18 językach (nowością jest polski język migowy).

Część planowanych prac związana była z zapewnieniem bezpieczeństwa Muzeum i dostosowaniem go do obowiązujących przepisów. Wymieniony został szklany dach, system stałych urządzeń gaśniczych chroniących płótno został zmieniony na instalację zraszaczową wykorzystującą wysokociśnieniową mgłę wodną. Zainstalowano nowy system sygnalizacji przeciwpożarowej i nowe oświetlenie awaryjne, zapewniające bezpieczeństwo gościom i pracownikom. Modernizacja systemu kamer zapewniła nadzór nad całym Muzeum.

Funkcjonalność budynku poprawiła także modernizacja instalacji CO, elektrycznych, wentylacyjnych i sieci okablowania strukturalnego. Gruntownemu remontowi i przebudowie poddane zostały toalety.

Wszystkie planowane prace odbywały się pod kontrolą konserwatorów zabytków – zarówno tych z urzędu (budynek wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Dolnośląskiego), jak i tych, którzy wchodzą w skład wybranego zespołu realizującego prace budowlane i konserwatorskie w Muzeum „Panorama Racławicka”, a wreszcie i konserwatorów zatrudnionych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Dzięki pracom modernizacyjnym przyjemność i komfort oglądania Panoramy Racławickiej stały się większe niż kiedykolwiek wcześniej.

Projekt „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Całkowita wartość projektu: 29 730 413,71 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 18 227 184,57 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dotacja celowa): 5 587 472,91 zł

Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 5 519 806,23 zł

Środki własne Muzeum Narodowego we Wrocławiu: 395 950,00 zł

Zakończenie projektu modernizacji Muzeum „Panorama Racławicka” (29 XI AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Przekształcenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu w państwową instytucję kultury

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, współprowadzone przez samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 2022 r. będzie instytucją samodzielnie prowadzoną przez Ministerstwo. Akt przekształcenia MNWr w państwową instytucję podpisali 29 listopada 2021 r. prof. Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dzisiaj mamy kolejny już, decydujący etap w procesie przekształcenia organizacyjnego Muzeum Narodowego we Wrocławiu – powiedział pan prof. Piotr Gliński. – Ta współprowadzona dotąd placówka od 1 lutego 2022 r. stanie się w pełni narodową instytucją kultury. To przekształcenie jest efektem i wyrazem naszej wspólnej woli. Państwo polskie w jeszcze większym zakresie powinno brać odpowiedzialność za swoje wiodące instytucje kultury i muzea. Ta zmiana jest wyrazem docenienia promocji kultury w tym miejscu. Polska zasługuje na to, aby jej kultura była w znacznie większym zakresie otoczona opieką państwa. (…) Środki dotychczas przeznaczane na Muzeum Narodowe we Wrocławiu będą teraz zwielokrotnione. Potrzeby w województwie dolnośląskim są bardzo szerokie, dlatego jestem przekonany, że będą to pożyteczne inwestycje.

Przez lata Samorząd Województwa Dolnośląskiego wspierał i dbał o Muzeum Narodowe we Wrocławiu – niezwykle ważną dla Dolnego Śląska i całej Polski instytucję – podkreślił pan Cezary Przybylski. – Przekształcenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu w państwową instytucję kultury podniesie jej prestiż oraz pozwoli na zwiększoną promocję dziedzictwa kulturowego i historycznego Dolnego Śląska, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ten sposób umacniamy pozycję Muzeum jako bardzo ważnej instytucji na muzealnej mapie naszego kraju.

Dzisiejsze decyzje o przekształceniu Muzeum Narodowego we Wrocławiu w instytucję państwową to spełnienie marzeń naszych poprzedników i nas samych – powiedział pan dr hab. Piotr Oszczanowski. – W ten sposób uwieńczone zostają trwające dziesięciolecia starania mojego poprzednika – dyrektora Mariusza Hermansdorfera. To dla nas jednocześnie zaszczyt i ogromne wyzwanie. To wdzięczność i świadomość tego, że stajemy się już także nominalnie jednym z najważniejszych muzeów w naszym kraju. A to jest efekt pracy byłych i obecnych pracowników Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Im wszystkim dziękując, jednocześnie bardzo szczerze gratuluję. I wyrażam wdzięczność Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego – które staje się naszym jedynym organizatorem – za podjęcie trudu przeprowadzenia tego niełatwego przekształcenia. Dziękuję samorządowi Województwa Dolnośląskiego za lata jakże owocnej współpracy i wsparcia, którego zawsze doświadczaliśmy. Zapewniam jednocześnie, że w dalszym ciągu – i to z jeszcze większym zapałem oraz pasją – będziemy aktywnie wykonywać swoją posługę kulturalną dla miasta Wrocławia, dla Dolnego Śląska i dla Polski.

Podczas ostatniej reformy muzealnictwa w Polsce, przeprowadzonej w 1998 r., Muzeum Narodowe we Wrocławiu zostało oddane w ręce samorządu Wojewódzkiego Dolnośląskiego, pomimo wcześniej podjętej decyzji o przekazaniu tej instytucji w gestię Ministerstwa Kultury. Postanowieniem tym jedna z najprężniejszych placówek muzealnych w kraju utraciła status instytucji państwowej. Doprowadziło to do powstania różnic w prawach i możliwościach tego Muzeum w porównaniu z muzeami państwowymi o podobnym znaczeniu, zbiorach, dorobku naukowym, działalności wystawienniczej i wydawniczej oraz współpracy międzynarodowej. Błędną decyzję z 1998 r. częściowo naprawiła w 2005 r. umowa o współprowadzeniu Muzeum Narodowego we Wrocławiu przez marszałka Województwa Dolnośląskiego i ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która wzmocniła pozycję Muzeum.

Wersja audio

Nagranie wideo

Przekształcenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu w państwową instytucję kultury (29 XI AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Przekształcenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu w państwową instytucję kultury (29 XI AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.