Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Przyczyny i skutki wojny polsko-polskiej — Stanisław Michalkiewicz

Przyczyny i skutki wojny polsko-polskiej

Klub Polonia Christiana / Akademia Patriotów

19 lutego 2016 roku pan Stanisław Michalkiewicz po raz kolejny gościł we Wrocławiu. Jego prelekcja – poświęcona genezie obecnych przemian politycznych i ekonomicznych, jakie przechodzi prowincja polska Unii Europejskiej – przyciągnęła wielu słuchaczy, których jednak duża część musiała opuścić Salę Czarną Hotelu Tumskiego jeszcze przed rozpoczęciem spotkania. Mury dziewiętnastowiecznego budynku nie wytrzymywały naporu grupy, której wielkość znacznie przekroczyła oczekiwania organizatorów.

Komentując kwestie bieżące, pan redaktor podkreślił, że wprowadzany w życie program 500+ doprowadzi do wzrostu deficytu budżetowego, a jego koszty ostatecznie zostaną przerzucone na dzieci, dziś uchodzące za beneficjentów nowej ustawy. Skutki będą tym gorsze, że rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi politykę etatystyczną, wzmacniając kontrolę aparatu państwowego nad gospodarką. Silną i suwerenną Polskę można natomiast zbudować jedynie na fundamencie wolnej przedsiębiorczości – jej warunkiem jest przywrócenie stanu wolności ekonomicznej wynikającego z ustawy z 23 grudnia 1988 roku, potocznie zwanej ustawą Wilczka. Bez odrzucenia etatyzmu odzyskanie niepodległości przez Polskę będzie niemożliwe.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Stanisław Michalkiewicz we Wrocławiu — fot. Adrian Nikiel

Stanisław Michalkiewicz i Zbigniew Jarząbek — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.