Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Racjonalna ignorancja i jej konsekwencje — Karol Zdybel

Racjonalna ignorancja i jej konsekwencje

Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe „Prawo, Społeczeństwo, Kultura”, Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis”

6 maja 2016 roku wykład na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił pan Karol Zdybel, były koordynator Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie. Tematem jego wystąpienia była racjonalna ignorancja. Pod tym pojęciem rozumiemy, odwołując się do Antoniego Downsa, rezygnację ze zdobywania kosztownej wiedzy na temat spraw, o których nie możemy efektywnie decydować.

Dla legitymistów i innych przeciwników demokracji najbardziej interesujący jest przypadek racjonalnej ignorancji będącej fundamentem systemu demokratycznego – ponieważ pojedynczy głos ma znikome znaczenie dla rezultatu głosowań, nikomu nie opłaca się inwestować w zdobywanie wiedzy na temat konsekwencji swoich wyborów politycznych. O wyniku wyborów decydują więc nie analizy programów i oceny wiarygodności kandydatów, lecz emocje.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.