Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Roman Dmowski — co nowego — prof. Krzysztof Kawalec

Roman Dmowski — co nowego

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

8 listopada 2016 roku spotkanie Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii miało nietypowy charakter. Tym razem w cyklu wydarzeń poświęconym zwykle zagadnieniom z zakresu mikrohistorii Wrocławia i Śląska wystąpił pan prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, biograf Romana Dmowskiego. Drugie wydanie biografii przywódcy obozu narodowego – znacznie rozszerzone w stosunku do xiążki wydanej kilkanaście lat temu przez Ossolineum – ukazało się w marcu tego roku nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka. Autor przedstawia współtwórcę idei wszechpolskiej jako człowieka, dla którego ważnym punktem odniesienia w rozważaniach ustrojowych były państwa Europy Zachodniej, męża stanu biegle posługującego się kilkoma językami obcymi i dalekiego od europocentryzmu, przeciwnika totalitaryzmu podkreślającego, że naród tworzy się na podstawie wspólnej kultury i historii.

Na stronie xięgarni internetowej o nowym dziele pana profesora możemy przeczytać: Biografia jednego z najwybitniejszych polskich polityków XX wieku. Roman Dmowski należał do najwybitniejszych postaci pierwszej polowy XX wieku, a jego zasługi dla odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 trudno przecenić. W odrodzonej Polsce przegrał rywalizację o władzę z Józefem Piłsudskim, co sprawia, że dzisiaj w pamięci zbiorowej zajmuje mniej miejsca. Jest to jednak miejsce szczególne, podzielone bez reszty między obozy zwalczających się zawzięcie wielbicieli oraz namiętnych krytyków Dmowskiego. Biografia autorstwa profesora Krzysztofa Kawalca odpowiada na pytanie, kim był człowiek, który potrafił budzić tak silne i trwałe emocje.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.