Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Roty Niepodległości — Robert Bąkiewicz

Roty Niepodległości

Akademia Patriotów / Roty Niepodległości

Wokół corocznych Marszów Niepodległości gromadzą się przedstawiciele środowisk, którzy rozumieją, że na walce stronnictw sejmowych – zwłaszcza tej eskalującej podczas kampanij wyborczych, kiedy trzeba za wszelką cenę namówić „świadomych wyborców”, aby porzucili swoich dotychczasowych „reprezentantów” – nie zaczyna się i nie kończy odpowiedzialność za Polskę. Gdy w reżimie demokratycznym przekraczane są granice przyzwoitości, oddolna samoorganizacja społeczna jest odpowiedzią na zagrożenia, których nie widzą lub nie chcą widzieć parlamentarzyści. Działania trzeba podjąć już na poziomie edukacji – niezależnej od pomysłów urzędników oświaty. Na tym fundamencie można następnie tworzyć sieci uzupełniających się stowarzyszeń lokalnych, kół zainteresowań, sekcyj tematycznych i think tanków.

Taki sposób myślenia o sprawach kraju stoi za nową inicjatywą, którą są kierowane przez pana Roberta Bąkiewicza Roty Niepodległości. 23 sierpnia 2019 roku wrocławscy aktywiści podczas spotkania w Starej Giełdzie mieli okazję poznać sposoby działania stowarzyszenia, które m.in. przeciwstawia się sprzecznym z prawem roszczeniom majątkowym wysuwanym pod adresem Polski przez niektóre środowiska żydowskie. Motywem przewodnim Rot jest przede wszystkim tworzenie pozapartyjnych struktur ponad podziałami politycznymi. Czy ta wizja połączenia wysiłków polskich patriotów w kraju i na emigracji okaże się dobrą odpowiedzią na dezintegrację narodu? Odpowiedź należy do Czytelników Portalu Legitymistycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Zbigniew Jarząbek i Robert Bąkiewicz (Wrocław, 23 VIII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

Zbigniew Jarząbek i Robert Bąkiewicz (Wrocław, 23 VIII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

Zbigniew Jarząbek i Robert Bąkiewicz (Wrocław, 23 VIII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.