Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Sokrates i Platon — polityka a ład duszy — prof. Jacek Bartyzel

Sokrates i Platon — polityka a ład duszy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Klasyczna filozofia polityki narodziła się w starożytnej Grecji, a jej symbolami są postaci Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Istotą tej najstarszej filozofii polityki było nastawienie teleologiczne, czyli dociekanie, jaki jest zasadniczy cel polityki – postrzegane jako poszukiwanie wiedzy pewnej i całościowej o nauce politycznej, odnoszące się do Bytu samego w sobie.

W ujęciu klasycznym jest to zatem umiłowanie mądrości, która partycypuje w Bycie w zakresie najbardziej dostępnym człowiekowi: egzystencji społecznej. Ten związek wyraża termin wprowadzony przez Anaksagorasa: nous, czyli umysł zdolny do rozpoznania prawd wyższych; nous, czyli nieruchoma przyczyna, będąca stwórcą świata, rozumem boskim.

Czy możliwe jest osiągnięcie wiedzy pewnej? Jakie jest kryterium rozpoznania wiedzy zdolnej do partycypacji w Bycie? Zapraszamy do zapoznania się z wykładem pana prof. dr. hab. Jacka Bartyzela:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.