Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Spotkanie trzech monarchów w Muchoborze Wielkim oraz rządy króla Macieja Korwina we Wrocławiu i na Śląsku

Spotkanie trzech monarchów w Muchoborze Wielkim oraz rządy króla Macieja Korwina we Wrocławiu i na Śląsku

Towarzystwo Polsko-Węgierskie im. Mieczysława Ks. Woronieckiego

Wrocławskie środowisko szlacheckie przyczyniło się do umocnienia tradycyjnej przyjaźni polsko-węgierskiej, współorganizując 19 grudnia 2019 roku międzynarodową konferencję naukową poświęconą panowaniu króla Macieja Korwina na Śląsku. Trudno jednak w tym kontekście nie dostrzec pewnego paradoxu, gdyż Maciej Korwin władał Śląskiem jako król czeski, średniowieczny Śląsk współtworzył Koronę Świętego Wacława, natomiast wśród prelegentów, organizatorów i gości zabrakło historyków i innych reprezentantów Czech. Nasz region nigdy nie był częścią Węgier, lecz warto wspomnieć, że od niedawna we Wrocławiu działa węgierski wicekonsulat. Pozostajemy zatem z nadzieją, że grudniowe spotkanie będzie traktowane jako część naukowej debaty, w której ramach poznamy również ustalenia kolejnych naukowców, naszych sąsiadów z pozostałych krajów Korony.

Podczas konferencji w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego – zorganizowanej pod patronatem Związku Szlachty Polskiej – wygłoszono cztery referaty:

pan prof. Attyla Bárány (Uniwersytet w Debreczynie): Relacje Węgier z Jagiellonami w kwestii Śląska, 1473-1475 (w języku węgierskim)

pan Władysław Szokola (Uniwersytet im. Loránda Eötvösa, Budapeszt): Rządy króla Macieja Korwina na Śląsku i we Wrocławiu

pan prof. Wojciech Mrozowicz (IH UWr): Śląska i polska perspektywa postrzegania spotkania w Muchoborze Wielkim

pan Piotr Galik (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu): Sytuacja militarna Węgier i Jagiellonów a spotkanie w Muchoborze Wielkim

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

dr hab. Filip Wolański, prof. UWr (19 XII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

Spotkanie trzech monarchów w Muchoborze Wielkim oraz rządy króla Macieja Korwina we Wrocławiu i na Śląsku (19 XII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

Spotkanie trzech monarchów w Muchoborze Wielkim oraz rządy króla Macieja Korwina we Wrocławiu i na Śląsku (19 XII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

dr hab. Adrianna Körmendy, prof. AH (19 XII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

wojewoda Jarosław Obremski (19 XII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

prof. Attyla Bárány (19 XII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

Władysław Szokola (19 XII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

dr hab. Wojciech Mrozowicz, prof. UWr (19 XII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

Piotr Galik (19 XII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

Spotkanie trzech monarchów w Muchoborze Wielkim oraz rządy króla Macieja Korwina we Wrocławiu i na Śląsku (19 XII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.