Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Średniowieczne siedziby rycerskie w księstwie wrocławskim — dr hab. Dominik Nowakowski

Średniowieczne siedziby rycerskie w księstwie wrocławskim

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Średniowieczne siedziby rycerskie: przed kilkuset laty rozsiane po całym Śląsku, pełniące funkcje zarówno mieszkalne, jak i obronne, dzisiaj – przedmiot zainteresowania archeologów. Zniknęły z tutejszego krajobrazu i obecnie nawet mieszkańcy Wrocławia oraz innych miejscowości xięstwa wrocławskiego nie zdają sobie sprawy z tego, że ich ślady znajdują się nawet wśród współczesnych osiedli, np. w parkach.

O wybranych siedzibach, a także o zabytkach odkrytych w trakcie wykopalisk, opowiadał 27 lutego 2018 roku podczas spotkania miłośników historii pan dr hab. Dominik Nowakowski, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, autor studium archeologiczno-historycznego pt. Śląskie obiekty typu motte (Wrocław 2017).

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.