Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Spotkanie poświęcone relacjom polsko-niemieckim — Janusz Dobrosz, dr hab. Tadeusz Marczak, prof. UWr

Spotkanie poświęcone relacjom polsko-niemieckim

Civitas Christiana

Gośćmi kolejnego poniedziałkowego spotkania w sali konferencyjnej stowarzyszenia Civitas Christiana (20 stycznia 2014 roku) – tym razem poświęconego współczesnym stosunkom polsko-niemieckim – byli panowie Janusz Dobrosz i prof. Tadeusz Marczak. Ich wystąpienia zatytułowane Polska-Niemcy w cieniu Mitteleuropy i Wielkomocarstwowa polityka Niemiec Angeli Merkel stały się punktem wyjścia do gorącej dyskusji o miejscu Polski i Niemiec w Unii Europejskiej. Szczególną uwagę warto zwrócić na wypowiedź pana red. Tomasza Gabisia, członka honorowego Organizacji Monarchistów Polskich, który na przykładzie Bawarii wskazał na konieczność wspierania ruchów regionalnych na terenie Niemiec. Nie ma bowiem „legitymizmu niemieckiego”, jest tylko legitymizm poszczególnych monarchij niemieckich na obszarze dawnej Rzeszy, doprowadzonej do upadku najpierw przez uzurpację napoleońską, a ostatecznie unicestwionej przez podbój ziem niemieckich przez Dom Prus.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.