Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Co jest nie tak z tą strefą euro? — Mateusz Benedyk

Co jest nie tak z tą strefą euro?

Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii we Wrocławiu

30 marca 2011 roku pan Mateusz Benedyk przedstawił prelekcję poświęconą strefie euro. Spotkanie zostało zorganizowane przez Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii, który działa przy Politechnice Wrocławskiej.

Ideą powołania do życia ogólnopolskiej sieci Klubów ASE jest zachęcenie wszystkich zainteresowanych do samokształcenia w tematyce dotyczącej austriackiej szkoły ekonomii oraz pomoc merytoryczna i organizacyjna w edukacji. Chcemy, żeby z czasem pod szyldem Klubów ASE powstała ogólnopolska sieć ośrodków myśli austriackiej kształcących przyszłych ekonomistów i lokalnych liderów opinii.

Strona Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii: www.austriacy.pl. Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.