Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » „Między Stettinem a Szczecinem. Metamorfozy miasta od 1945 do 2005” — dr Jan Musekamp

„Między Stettinem a Szczecinem. Metamorfozy miasta od 1945 do 2005”

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta

11 grudnia 2013 roku we wrocławskiej kawiarni Literatka miłośnicy dobrej literatury historycznej spotkali się z panem doktorem Janem Musekampem, kulturoznawcą i historykiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, autorem, który przeznaczył kilka lat na stworzenie dzieła poświęconego przemianom pruskiego Stettina w polski Szczecin. Drugim z gości spotkania autorskiego był twórca polskiego przekładu, pan Jacek Dąbrowski, a dyskusję prowadził pan prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, dyrektor CSNE.

Jak głosi notka promocyjna na stronie wydawnictwa Nauka i Innowacje: W 1945 r., po kilku miesiącach niepewności, komu ostatecznie przypadnie w udziale, niemiecki Stettin stał się polskim Szczecinem. Autor bada skutki, jakie ów historyczny przełom oznaczał dla Szczecina i szczecinian — dawnych i nowych. Punktem wyjścia są procesy wymiany ludności — wysiedlenie Niemców i powolne zasiedlanie miasta przez Polaków, przybywających z różnych stron kraju i świata, oraz początki odbudowy. Autor przygląda się poszukiwaniu przez szczecinian nowej tożsamości na przełomie XX i XXI w., kiedy uwolnieni od balastu ideologicznego poprzednich dziesięcioleci zdołali odważnie i świadomie nawiązać do sukcesów, jakie odnieśli w okresie powojennym.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.