Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Teatr żydowski na Dolnym Śląsku w latach 1945-1968 — dr Anna Kałużna

Teatr żydowski na Dolnym Śląsku w latach 1945-1968

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

10 maja 2016 roku miłośnicy historii Dolnego Śląska i historii teatru spotkali się z panią dr Anną Kałużną, która przedstawiła zarys dziejów teatru tworzonego w naszym regionie przez Żydów od późnej wiosny 1945 r. Teatr ten, już jako instytucja zatrudniająca zawodowych aktorów, przez dwie dekady posiadający własną okazałą siedzibę przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu, służył odbudowie tożsamości żydowskiej po II wojnie światowej, lecz był również wygodnym alibi dla komunistycznych okupantów, którzy chętnie powoływali się na istnienie tej placówki (zwłaszcza w latach po jej upaństwowieniu, czyli „legalnej” kradzieży), dowodząc, że w Polsce Ludowej nie ma mowy o antysemityzmie, a żydowscy obywatele mają doskonałe warunki do rozwijania aktywności kulturalnej. Jak jednak dowodzi doświadczenie historii – nie ma socjalizmu bez antysemityzmu.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.