Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Teologia polityczna Platona — prof. Jacek Bartyzel

Teologia polityczna Platona

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Trzeci wykład z cyklu poświęconego teologii politycznej pan prof. dr hab. Jacek Bartyzel poświęcił teologii politycznej Platona zawartej w najobszerniejszym, obok dialogu Państwo, dziele ateńskiego filozofa – dialogu zatytułowanym Prawa. Trzema występującymi w nim rozmówcami, którzy spotkali się na Krecie, są: Kreteńczyk, Spartanin i gość z Aten. Za tą trzecią postacią kryje się sam Platon.

Przedmiotem dialogu jest ustrój, który ma być zaproponowany Krecie. Drugi pod względem jakości – wobec ustroju idealnego zawartego w Państwie – skrojony na ludzką miarę jako teokracja osadzona w micie natury, który zasięgiem znaczeniowym obejmuje porządek kosmiczny, liturgię (rytuały) i formy muzyczne. Poznając to dzieło, należy już na wstępie strzec się błędu interpretacyjnego, jakim jest próba dopasowania wizji platońskiej do współczesnych pojęć prawno-politycznych związanych z konstytucjonalizmem Zachodu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.