Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Teoria polityczności Carla Schmitta — prof. Jacek Bartyzel

Teoria polityczności Carla Schmitta

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Czwarty wykład pana prof. dra hab. Jacka Bartyzela z zakresu filozofii polityki poświęcony jest ogłoszonej w 1928 roku teorii polityczności Karola Schmitta, niemieckiego filozofa prawa i polityki, jednej z głównych postaci niemieckiej nauki w XX wieku. Koncepcja Schmitta dotyczy – co należy na wstępie podkreślić – tego, co polityczne (polityczności), a nie polityki. Myśliciel odrzucał wszelkie próby zbudowania substancjalnej definicji polityki, która dałaby się zamknąć w sztywnych formułach, pozwalających rozgraniczyć politykę i inne dziedziny ludzkiej aktywności. Takie próby nie docierają do istoty tego, co polityczne.

Schmitt stawiał sobie za zadanie dociekanie, co sprawia, że jakiś obszar życia nabiera charakteru politycznego. Co jest specyficznie polityczne? Co o tym przesądza? Jakie kryteria pozwalają wyodrębnić to, co polityczne?

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.