Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » „To NIE musi być państwowe” — Jakub Wozinski

„To NIE musi być państwowe”

Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii / Stowarzyszenie Libertariańskie

11 czerwca 2014 roku odbyło się we Wrocławiu spotkanie autorskie pana Jakuba Wozinskiego, publicysty znanego z łamów tygodników „Najwyższy CZAS!”, „Uważam Rze” oraz pisma „Uważam Rze Historia”, autora Historii pisanej pieniądzem. Jego najnowsza xiążka o niepozostawiającym miejsca na wątpliwości tytule To NIE musi być państwowe (wyd. Prohibita) to kilkaset stron m.in. radykalnej reinterpretacji historii Christianitas. Zważywszy, że pan Woziński wskazuje na tomizm, jako filozofię pozwalającą uzasadnić jego stanowisko, można mieć nadzieję, że ta publikacja stanie się początkiem fascynującej dyskusji i polemik ze strony autorów, dla których myśl świętego Tomasza z Akwinu jest jednym ze źródeł legitymizmu.

Podkreślić należy, że wprawdzie formuła spotkania autorskiego zwykle sprzyja komplementowaniu prezentowanego dzieła, lecz poglądy Autora nie zostały przyjęte bezkrytycznie w gronie wrocławskich wolnościowców, którzy w dyskusji przedstawili kilka wymagających dalszej analizy problemów. Debatę zwieńczyła pojawiająca się już po raz kolejny arcyważna kwestia, czy nauczanie Kościoła ma być oceniane w świetle idei libertarianizmu, czy też poglądy libertariańskich myślicieli muszą być weryfikowane przez tradycyjne Magisterium Kościoła. Od odpowiedzi na to pytanie zależy być może kierunek dalszego rozwoju libertarianizmu w Polsce. Zachęcamy zatem Czytelników Portalu Legitymistycznego do publikowania głosów w dyskusji.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.