Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2019 — x. Rafał Trytek

Kazania na XII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

1 września 2019 roku wierni zgromadzeni na Mszach Świętych w Oratoriach w Krakowie i Wrocławiu wysłuchali kazań wygłoszonych przez x. Rafała Trytka. Komentując przypowieść o dobrym Samarytaninie, duszpasterz katolików Tradycji przypomniał, że nawet wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie udzielić potrzebującemu pomocy materialnej, możemy wesprzeć go tym, co najcenniejsze dla duszy – modlitwą. Przykładem dla katolików powinna była czczona 1 września norbertanka, błogosławiona Bronisława z rodu Odrowążów, która wraz z innymi zakonnicami pozostawała za klasztorną klauzurą, ale właśnie zza tych murów niosła grzesznikom pomoc, wynagradzając naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie za błędy i herezje, za obojętność i niegodziwość ludzi, którzy niedostatecznie Go kochali.

Na miłości bł. Bronisławy do naszego Pana wzrastał w Polsce zakon norbertanów. Działo się tak do czasu, gdy zaborcy znieśli ich klasztory, których na ziemiach polskich w XVIII wieku było kilkanaście. Represje rozpoczęły się w zaborze austriackim, dotkniętym w latach panowania cesarza rzymskiego Józefa II błędami tzw. józefinizmu – doktryny pod sztandarem oświecenia negującej potrzebę istnienia zakonów kontemplacyjnych. Łącznie na terenach znajdujących się pod władzą Józefa II zamkniętych zostało osiemset klasztorów (w Galicji – sto szesnaście). Wprawdzie po śmierci cesarza józefinizm został odrzucony, lecz jego praktyczne skutki były odczuwane przez Kościół jeszcze w latach Soboru Watykańskiego. Reszty dokonali Rosjanie, którzy w 1819 r. znieśli opactwa w Hebdowie i Witowie. Po kasatach pozostało jedenaście klasztorów norbertanów – osiem w Austrii i trzy na ziemiach polskich.

Imię bł. Bronisławy warto również przypominać, kiedy nasza Ojczyzna jest poniżana, a katolików dotyka nienawiść. Módlmy się, aby nikczemnicy, którzy znieważają Kościół Święty i Polskę, nawrócili się. Prośmy bł. Bronisławę, aby dała wiernym ducha odwagi, ducha żywej wiary. Módlmy się, aby Polska obfitowała w święte rodziny i świętych kapłanów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.