Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazania na III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

10 czerwca 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. W ich trakcie objaśniał znaczenie przypowieści o Dobrym Pasterzu, który chce zbawienia wszystkich ludzi i podejmuje wszelkie niezbędne wysiłki, aby nawrócić duszę oddalającą się od stada – wspólnoty wiernych rządzonej przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Każdego prawdziwego kapłana katolickiego cechuje zapobiegliwość o odłączone dusze, Syn Boży umarł bowiem za każdego człowieka.

Wśród wybitnych misjonarzy, naśladowców naszego Pana, należy wymienić św. Andrzeja Bobolę, męczennika, który udał się na Polesie, aby tamtejszym schizmatykom nieść światło prawdziwej Wiary. Święty Andrzej nie głosił ekumenizmu, nie wmawiał schizmatykom, że należą do „Kościoła siostrzanego”. Nawrócił tak wielu, że zwano go duszochwatem. Opór najbardziej zatwardziałych w grzechu odstępców doprowadził do jego strasznej śmierci, jednak kapłan zdawał sobie sprawę z tego, że warto poświęcić wszystko, aby uratować choćby jedną duszę przed wiecznym potępieniem, dlatego nawet w ostatnich chwilach życia nawracał swoich oprawców.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.