Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2019 — x. Rafał Trytek

Kazania na XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

10 listopada 2019 roku wierni wysłuchali kazań x. Rafała Trytka wygłoszonych podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując nakaz naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby Bogu oddać to, co Boskie, a cesarzowi to, co cesarskie, duszpasterz katolików Tradycji podkreślił, że podatki płacone przez obywateli powinny być słuszne i zasadne – przeznaczone na utrzymanie porządku wewnętrznego i obronę granic. Często jednak jesteśmy zmuszani do płacenia podatków wyższych niż zasadne, władze państwowe zaś uzurpują sobie nienależne im uprawnienia i wkraczają nawet w kompetencje Kościoła, chcą decydować o Jego nauczaniu i obrzędach. Ta czysta nienawiść do chrześcijaństwa, która prowadzi do piekła, pozbawionego nadziei miejsca wiecznego cierpienia, manifestowała się m.in. w latach rewolucji protestanckiej, józefinizmu czy panowania reżimów masońskich. Piekło nienawidzi katolików tak bardzo, że jego słudzy bezczeszczą nawet ciała zmarłych, co do których można mieć nadzieję, że dostąpili chwały zbawienia: w październiku z poświęconej ziemi zostały wydobyte doczesne szczątki gen. Franciszka Franco, który stanął na czele Krucjaty mającej powstrzymać czerwony, masoński terror.

W Portugalii rządy masońskie zostały obalone w sposób pokojowy. Stało się to możliwe dzięki świętości dzieci, które po objawieniach Najświętszej Maryi Panny w Fatimie podjęły pokutę i ciężkie umartwienia, modląc się o ocalenie Portugalii i przywrócenie w niej prawdziwej Wiary. Również dziś, gdy szerzy się bałwochwalczy kult „Matki Ziemi”, Kościół potrzebuje takich dzieci, które podjęłyby pokutę, kierując się miłością do Najświętszej Maryi Panny. Właśnie dlatego wrogowie Kościoła próbują odciągać dzieci od Boga, Kościoła i rodziny, gwałcą ich niewinność i psują dobre obyczaje. Oni wiedzą, że w duszach dzieci muszą zniszczyć poczucie świętości.

Musimy kochać Kościół i bronić Wiary, musimy pokutować i przepraszać naszego Pana Jezusa Chrystusa i Niepokalaną, musimy oddać się w niewolę Maryi, aby wynagrodzić zło czynione przez naszych bliźnich.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.