Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na III Niedzielę po Wielkanocy AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazanie na III Niedzielę po Wielkanocy

x. Rafał Trytek

11 maja 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie do wiernych, którzy zgromadzili się na Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał w nim za świętym Piotrem Apostołem, że chrześcijanin jako istota społeczna żyje w pewnej hierarchii, a poprzez swoje uczynki i dobry przykład musi lśnić łaską Bożą, będąc posłusznym pochodzącej od Boga władzy monarchy. Nawet jeżeli ta królewska władza jest niedoskonała, należy jej się podporządkować. Z drugiej strony – chrześcijanin musi mieć też świadomość, że władza, która wykracza poza swoje kompetencje, szczególnie gdy narusza Prawo Boże, staje się uzurpacją i bezprawiem.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.