Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na IV Niedzielę Wielkiego Postu AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazania na IV Niedzielę Wielkiego Postu

x. Rafał Trytek

11 marca 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując czytanie z Pisma Świętego, przypomniał, że synowie Starego Testamentu pomimo starszeństwa według ciała odpadli od wybraństwa Bożego – zastąpieni przez dzieci Boże według ducha. Jesteśmy wszczepieni w Kościół Święty przez Chrzest, wolę obecności w Kościele i żal za grzechy. Historia Nowego Testamentu jest historią błogosławieństw, podboju całego świata dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, historią wielkich świętych i zakładanych przez nich zakonów. Żydzi niestety z tych błogosławieństw nie korzystają i nie biorą udziału we wspaniałych dziełach. Powinniśmy być wdzięczni Bogu za to, że jesteśmy katolikami i znamy prawdę, nie musimy się jej domyślać – znamy bowiem doktrynę katolicką, która była głoszona aż do czasów papieża Piusa XII. Jako synowie wolnej wszystko, co robimy, powinniśmy czynić na chwałę Boga.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.