Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na święto Macierzyństwa NMP AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazanie na święto Macierzyństwa NMP

x. Rafał Trytek

11 października 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał w nim, że tego dnia Kościół katolicki obchodzi stosunkowo nowe święto, ustanowione w 1931 roku przez papieża Piusa XI dla uhonorowania rocznicy ogłoszenia podczas Soboru w Efezie dogmatu o Bożym Macierzyństwie Maryi. Katolicy powinni czcić ten szczególny przywilej Matki Bożej, z którego wynikają wszystkie inne przywileje, łącznie z Jej bliskością i zjednoczeniem z Bogiem. Nasz Pan Jezus Chrystus poprzez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł na świat, aby zbawić ludzkość. To święto wyraża zatem wdzięczność, że Matka Boża zaufała słowom anioła i zgodziła się na współpracę z Bogiem w dziele zbawienia.

Relacje między członkami Świętej Rodziny, poddanie się naszego Pana władzy rodzicielskiej Maryi i opiece świętego Józefa są także przypomnieniem, że nie ma innej drogi zbawienia jak posłuszeństwo – szczególnie posłuszeństwo należne władzy Kościoła Świętego i prawowitej władzy świeckiej, jeżeli sprawowane są we właściwy sposób.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.