Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Białą Niedzielę AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Białą Niedzielę

x. Rafał Trytek

12 kwietnia 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Obchodzona tego dnia Biała Niedziela upamiętnia, że nasz Pan Jezus Chrystus ukazał się swoim uczniom, aby przekazać im misję ochrzczenia całego świata i odpuszczania (lub zatrzymywania – w razie potrzeby) grzechów. Kapłan to sędzia, który – choć sam jest ułomny – reprezentuje Kościół i osądza penitentów.

W tym przejawia się prawdziwe Miłosierdzie Boże, które zakłada istnienie wolnej woli ludzkiej – kto chce zerwać z grzechem, musi z mocnym postanowieniem poprawy zaangażować się w naprawę swojego życia, zadośćuczynić za krzywdy i żałować za wyrządzone zło. Nawet jeśli ta walka z grzechem trwać będzie do końca życia, grzesznik musi rzeczywiście dążyć do poprawy.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.