Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na XXIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazanie na XXIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

12 listopada 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Podkreślił w nim, że kult świętych relikwii – ze szczególnym uwzględnieniem Krzyża Świętego i Całunu oraz innych relikwii związanych bezpośrednio z naszym Panem Jezusem Chrystusem – znajduje uzasadnienie w Piśmie Świętym, z którego katolicy dowiadują się, że moc Syna Bożego była tak potężna, iż do cudownego uzdrowienia ciężko chorej kobiety wystarczyło dotknięcie Jego szaty. Jeżeli zatem protestanci odrzucają ten kult, tym samym fałszują Pismo Święte i występują przeciwko Słowu Bożemu. Dlatego ekumenizm głoszony przez modernistów jest bluźnierstwem – o tym trzeba mówić jednoznacznie: negowanie lub fałszowanie nauczania Kościoła, pomniejszanie i odrzucanie jakichś jego elementów, prowadzi dusze na zatracenie. Nie ma bowiem alternatywnej drogi zbawienia dla protestantów, żydów i innych innowierców.

Podobnie jak choroby, tak i śmierć nie jest czymś ostatecznym, o czym przypomina jeszcze większy cud naszego Pana – wskrzeszenie dzieweczki, które było zapowiedzią przyszłego Zmartwychwstania. Gdy na końcu czasów przyjdzie Sędzia Sprawiedliwy, wszyscy ludzie powstaną z martwych. Warto zatem ubiegać się o to, aby znaleźć się w gronie tryumfujących w Niebie. Dla korony przeznaczonej sprawiedliwym powinniśmy poświęcić wszystko, naśladując świętych męczenników.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.