Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Niedzielę po Wniebowstąpieniu AD 2024 — x. Rafał Trytek

Kazania na Niedzielę po Wniebowstąpieniu

x. Rafał Trytek ICR

Nasz Pan Jezus Chrystus wstąpił do nieba, aby dzięki temu w pełni być z wiernymi i przezwyciężyć ograniczenia natury ludzkiej wynikające z grzechu pierworodnego – nauczał x. Rafał Trytek ICR, który 12 maja 2024 roku sprawował Msze Święte w Krakowie i Wrocławiu. Niedziela w oktawie Wniebowstąpienia przypomina o zapowiedzi powrotu Syna Bożego wraz z Duchem Świętym.

Duch Święty zstąpił na apostołów, dzięki czemu oni sami i ich następcy mogli przez wieki zachować Depozyt Wiary. W swojej wielkiej mądrości Kościół Święty aż do pontyfikatu Piusa XII dostosowywał sposób nauczania do potrzeb wiernych z kolejnych epok, a przykładem tego roztropnego podejścia było ogłoszenie w 1950 roku dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. W czasie szczególnie trudnym, kiedy diabeł pozwalał sobie na wszystko, ludzie znów mogli poznać wielkość i potęgę Matki Bożej. W obliczu grozy komunistycznego przewrotu dusze katolików zostały umocnione.

Komunizm to bunt przeciwko Bogu, materializm i ateizm, które mają skłonić zwiedzionych przez te doktryny, aby zapomnieli o swoich nieśmiertelnych duszach. Socjalizm różnych odcieni już w XIX wieku próbował zastąpić doktrynę katolicką, a w kolejnym stuleciu protagoniści rewolucji soborowej powtarzali błędy socjalistów. Jednak Pius XII, papież szczególnie maryjny, pozostawił wiernym skarby nauczania będące odpowiedzią na działania wrogów Kościoła. Odegrał również wielką rolę, umacniając wiarę Polaków w chwilach przełomu, gdy okupanci tzw. Polski Ludowej odchodzili od otwartej antykatolickiej przemocy i niuansowali metody prześladowania Kościoła.

Duszpasterz Tradycji wskazał także na znaczenie świętych – zwłaszcza św. Stanisława i św. Andrzeja Boboli – w dziejach naszego narodu i państwa. Przywołał też doświadczenia Kościoła w latach rewolucji antyfrancuskiej i męczeństwo, jakiego w tej epoce dostąpili kolejni panowie przyrodzeni Francji i Nawarry: Ludwik XVI i Ludwik XVII. Świadomi, jak wielka jest waga świętości, módlmy się za kapłanów, aby pozostali wierni Bogu, Kościołowi i Mszy Świętej.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.