Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XXVI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazania na XXVI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

13 listopada 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując przypowieść naszego Pana Jezusa Chrystusa o ziarnku gorczycznym, przypomniał, że Kościół na początku swoich dziejów był tylko garstką ludzi – odrzuconą przez pobratymców z narodu żydowskiego i prześladowaną przez władze cesarstwa. Mimo to chrześcijanie dotarli zarówno do stolicy, jak i na najdalsze krańce imperium – wszędzie głosili Ewangelię, a ich jedynym orężem było Słowo Boże. Opatrzność Boża czuwa nad Kościołem, dlatego również dziś katolicy nie powinni martwić się tym, co powinni robić, gdy Stolica Apostolska jest pusta, a urzędy kościelne są okupowane przez modernistów. To nie jest nasza sprawa – nasz Pan jest wszechpotężny, więc nie istnieje zło, którego nie mógłby przezwyciężyć. Wierni muszą natomiast naśladować świętych i troszczyć się przede wszystkim o siebie, o zbawienie własnych dusz.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.