Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Niedzielę Dobrego Pasterza AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazania na Niedzielę Dobrego Pasterza

x. Rafał Trytek

15 kwietnia 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał, że czcimy naszego Pana Jezusa Chrystusa jako przepełnionego miłością Dobrego Pasterza dbającego o to, aby wszystkie owce znalazły się w Jego owczarni – Kościele katolickim. Syn Boży oddał życie za swoje owce, nie można jednak doświadczyć tej Miłości, jeśli stawia się jej notoryczny opór i przedkłada doczesne dobra ponad zbawienie.

Wielbiąc naszego Pana jako Dobrego Pasterza, czcimy również Jego Najświętsze Serce. Kult Najświętszego Serca, dzięki objawieniom Syna Bożego, których już od średniowiecza doświadczali wielcy święci, szerzył się wraz z upowszechnianiem ich pism w państwach katolickich, szczególnie od XVII wieku zyskując na znaczeniu. Kult miał również wymiar społeczny – Chrystus wzywał władców, aby poddawali się Mu jako Królowi, poświęcając swoje kraje Najświętszemu Sercu. W ostatnich dekadach istnienia Rzeczypospolitej dzięki staraniom królów z Domu Wettynów (lecz już za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego) doświadczyliśmy szczególnej łaski, stając się pierwszym państwem, w którym mogła być celebrowana Msza Święta ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.