Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XIX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazania na XIX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

15 października 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał w nich, że Miłosierdzie Boga i Jego Sprawiedliwość są ściśle powiązane, dlatego każdy człowiek powinien żyć w stanie świętej bojaźni, świadomy, że wprawdzie wielu zostało wezwanych przez Boga, lecz tylko mniejszość odpowiedziała na to wezwanie i szuka drogi zbawienia. Wieczne obcowanie z Bogiem to niezasłużona łaska, jednak trzeba na nią pracować, wiarą i uczynkami odpowiadając na rozkazy Stwórcy. Niestety, większość ludzi odrzuca to zaproszenie i umiera w stanie grzechu śmiertelnego, wybierając wieczne cierpienie.

Czyniąc rachunek sumienia i rozważając, czy nie przekroczyliśmy Prawa Bożego w poważnej materii, módlmy się, abyśmy umierali jako przyjaciele Boga.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.