Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na święto Wniebowzięcia NMP AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazanie na święto Wniebowzięcia NMP

x. Rafał Trytek

15 sierpnia 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie podczas Mszy Świętej sprawowanej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Objaśniając wyjątkowość obchodzonego tego dnia święta Wniebowzięcia, przypomniał, że misja i rola Matki Bożej podporządkowane były jednemu celowi – zbawieniu ludzi. Miłosierny Bóg zdecydował się ratować zbuntowanych grzeszników, dając im swojego Syna za Zbawcę i Odkupiciela. Dlatego nasz Pan Jezus Chrystus, Druga Osoba Trójcy Świętej, stał się człowiekiem w łonie niepokalanie poczętej Najświętszej Maryi Panny.

Wniebowzięcie Matki Bożej w niczym nie przypominało śmierci – przede wszystkim nie wiązało się z cierpieniem, lecz było zaśnięciem. Od tego czasu Maryja tryumfuje w Niebie wraz z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Aniołowie, którzy ze swojej natury są święci i doskonalsi od ludzi, z oddaniem służą Matce Zbawiciela.

Chciejmy zatem służyć Najświętszej Maryi Pannie jako najgorliwiej i najwierniej, dopóki nasze doczesne życie nie dobiegło końca – nie tylko słowem, lecz odważnie zrywając z grzechem, herezją i schizmą, które dziś panują w naszej Ojczyźnie.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.