Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Święto Siedmiu Boleści NMP AD 2013 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Święto Siedmiu Boleści NMP

x. Rafał Trytek

15 września 2013 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie skierowane do wiernych, którzy zgromadzili się na Mszy Świętej w Oratorium Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. Obchodzone tego dnia święto Siedmiu Boleści NMP podkreśla najdoskonalszy związek Matki Boskiej ze zbawczym dziełem naszego Pana Jezusa Chrystusa – Jej współcierpienie z Chrystusem.

Najświętsza Maryja Panna jest Królową Męczenników, którą również nazwać można Współodkupicielką. To określenie wiąże się z Jej zjednoczeniem z Synem Bożym, któremu towarzyszyła aż pod Krzyż. Od Niej musimy uczyć się, jak współcierpieć z Chrystusem, Ją musimy traktować jak własną Matkę – przygotowującą nasze dusze do spotkania z Bogiem.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Detail aus dem Waldburg-Gebetbuch, WLB Stuttgart, Cod. brev. 12, fol. 96v, 1486

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.