Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XXIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazania na XXIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

16 listopada 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni w trakcie Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując czytanie z Ewangelii, podkreślił, że nasz Pan Jezus Chrystus jest szczególnym miłośnikiem ludzi, którzy u Niego szukają ratunku. Miłość Boga – Pana życia i śmierci – do człowieka jest wszechmocna, sięgająca wskrzeszenia zmarłego. Ta wszechmoc to dla nas jedyne źródło nadziei i sensu życia – dlatego powinniśmy przyjąć Chrystusa jako Zbawcę i nieustannie starać się, aby naśladować Go w doskonałej pokorze, szczególnie w przypadku doświadczanych od innych zniewag i prześladowań.

W dalszej części kazań x. Trytek szczególnie zaakcentował, że na 16 listopada przypada święto Matki Boskiej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Polska jest monarchią, gdyż Najświętsza Maryja Panna pozostaje, zgodnie ze ślubami złożonymi przez króla Jana Kazimierza we Lwowie, Królową Polski – Królową, która ma nieograniczony dostęp do Tronu Bożego. Dla naszej Ojczyzny to zarówno przywilej, jak i ogromna odpowiedzialność – całym życiem musimy udowadniać, że jesteśmy dobrymi sługami Matki Bożej.

Nie jest nam dane rządzić we własnym kraju, nad którym w wyniku przewin Polaków panowanie zagarnęli obcy. To kara za odwrócenie się od Chrystusa, niewierność, upodlenie i głupotę, ale również dlatego powinniśmy nieustannie dziękować Matce Bożej za doświadczane do tej pory łaski i prosić Ją o opiekę, pamiętając o upadku państw i narodów, które odstąpiły od Świętej Wiary Katolickiej. Choć jesteśmy bezsilni i słabi, musimy szczerze i pokornie modlić się i działać tak, aby odnowić Królestwo Maryi na naszej ziemi. Nie ma innej drogi zbawienia.

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.