Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Niedzielę Siedemdziesiątnicy AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazania na Niedzielę Siedemdziesiątnicy

x. Rafał Trytek

16 lutego 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych, którzy zgromadzili się na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Okres Przedpościa jest nam dany, abyśmy dobrze przygotowali się do Wielkiego Postu, traktując te duchowe przygotowania jako pracę na rzecz własnego Zbawienia. Przypowieść o robotnikach w winnicy przypomina równocześnie, że kryteria Bożej oceny doczesnych wysiłków różnią się od ocen ludzkich – Łaska naszego Pana dawana jest darmo tym, którzy odpowiedzieli na Jego wezwanie i podążają za Nim. Nasz doczesny wysiłek jest sam w sobie niewiele wart, jednak musimy go podjąć – Pan Bóg wymaga, abyśmy wnieśli wytrwałą pracę do dzieła swojego Zbawienia. Musimy okazać, że chcemy być zbawieni.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.