Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Niedzielę Sześćdziesiątnicy AD 2020 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Niedzielę Sześćdziesiątnicy

x. Rafał Trytek

16 lutego 2020 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni zgromadzeni na Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał w nim dzieło św. Pawła Apostoła, dawnego prześladowcy Kościoła i świadka męczeństwa św. Szczepana, którego Bóg powołał, aby stał się nauczycielem narodów. Po tym, jak inni apostołowie podjęli misję nawracania członków narodu wybranego Starego Testamentu, św. Paweł udał się do pogan i założył wśród nich wiele gmin chrześcijańskich. Wybraństwo i apostolat były dla niego źródłem wielkiego cierpienia, doświadczanego zarówno ze strony odstępców, którzy odrzucili naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak i od pogan. Najboleśniejsze jednak okazały się prześladowania, za którymi kryli się fałszywi przyjaciele.

Znoszenie prześladowań jest możliwe dzięki łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Każda modlitwa powinna być pokornym poddaniem się Woli Bożej, gdyż Bóg najlepiej wie, co jest dla nas dobre. Tylko On może obdarzyć nas łaską wytrwania aż do śmierci.

Słaba natura ludzka może być zatem wywyższona przez Boga do wielkiej świętości – taki jest plan dla każdego z wiernych. Nasz Pan oczekuje wspaniałomyślnej odpowiedzi i chce, abyśmy prosili Go o rzeczy wielkie, także te, które wymagają z naszej strony ofiary i poświęcenia. Przede wszystkim zaś prośmy, abyśmy nigdy nie zawrócili z drogi świętości.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.