Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazanie na XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

16 października 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni w trakcie Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał w nim, że wbrew twierdzeniom ekumenistów współcześni żydzi nie są starszymi braćmi w wierze chrześcijan. Judaizm – stworzony przez tych, którzy naszego Pana Jezusa Chrystusa próbowali przyłapać na błędach i niewierności Staremu Testamentowi – pozostaje w opozycji wobec prawdy Ewangelii. W rzeczywistości to chrześcijanie są spadkobiercami Starego Testamentu, gdyż misja Chrystusowa była dopełnieniem obietnic złożonych Abrahamowi i wszystkim patriarchom narodu wybranego.

Żydzi prowokowali naszego Pana, aby wystąpił przeciwko cesarzowi rzymskiemu. Jezus Chrystus, który jest źródłem wszelkiej prawowitej władzy, znając ich zamiary, wyjaśnił, jak należy traktować władzę – cesarzowi należy oddać to, co należy do niego, nic więcej, nic mniej. Złem jest zarówno odmawianie płacenia słusznie nałożonych podatków, jak i wysługiwanie się władzy poprzez nadawanie jej nadmiernego znaczenia. Aby możliwe było życie prawdziwie chrześcijańskie, państwo nie może wykraczać poza swoje kompetencje (np. narzucając programy szkolne). Podstawowym zadaniem państwa jest zapewnianie bezpieczeństwa poddanym – ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Władzy świeckiej nie wolno zastępować Kościoła, a tym bardziej stawiać się ponad Bogiem, do którego bez wyjątków należy całe życie każdego człowieka.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.