Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na XIX Niedzielę po Zielonych Świątkach AD 2022 — x. Rafał Trytek

Kazanie na XIX Niedzielę po Zielonych Świątkach

x. Rafał Trytek ICR

Módlmy się do świętej Jadwigi, aby Polska miała chrześcijańskich monarchów, którzy będą ją naśladować i rozszerzać Królestwo Boże w naszym kraju – to życzenie x. Rafała Trytka ICR usłyszeli wierni pod koniec kazania wygłoszonego 16 października 2022 roku w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Duszpasterz Tradycji, wskazując przykład żony xięcia Henryka Brodatego, fundatorki opactwa cysterek w Trzebnicy i patronki naszej Ojczyzny, przypomniał, że jedynie światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa prowadzi ku zbawieniu. Tam, gdzie jej nie ma, są tylko ciemność, ból i zło. Jeżeli zatem pragniemy wziąć udział w uczcie godowej, na którą zaprasza wiernych Syn Boży, najpierw musimy uporządkować swoje życie i zobaczyć w nim hierarchię spraw – to, co ważne, nie może przyćmić tego, co najważniejsze. Jeżeli szczerze chcemy naśladować św. Jadwigę, xiężną słynącą z ascezy, dzieł miłosierdzia i surowych pokut, nie wolno nam ulegać fascynacji światowymi błyskotkami. Wytrwale prośmy naszego Pana Jezusa Chrystusa o restaurację monarchii katolickiej.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.