Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XVII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazania na XVII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

16 września 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa o dwóch najważniejszych Przykazaniach – miłości do Boga i miłości do bliźniego – przypomniał, że sam Bóg jest Miłością, ona jest Jego istotą. Jest tak wielka, że nie potrafimy sobie jej wyobrazić, gdyż ziemska miłość jest przemijalna i niedoskonała, a często mylona z folgowaniem sobie i spełnianiem zachcianek. Bóg dał nam siebie i chce z nami być, tylko grzech pierworodny i grzechy osobiste oddzielają nas od Niego. Dlatego też Syn Boży zstąpił między ludzi, aby przebywać wśród nas i dać się nam na pokarm.

Święci są największymi mędrcami, bo zrozumieli, że należy gromadzić „kapitał”, który nigdy nie przeminie. Wiedzieli, że warto poświęcić życie doczesne, aby zaświadczyć o wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa i dzięki temu wraz z Nim królować w Niebie. Jeżeli zatem nasze życie będzie jednoczeniem się z Bogiem w łasce uświęcającej, jeżeli w naszych duszach zapisana zostanie miłość do Boga i miłość do bliźniego – wejdziemy do Nieba.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.