Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2012 — x. Rafał Trytek

Kazania na III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

17 czerwca 2012 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych zgromadzonych na Mszach Świętych w Oratoriach Krakowa i Wrocławia. Podkreślił w nich, że miłość Pana Jezusa Chrystusa do nas jest nieograniczona. Tylko On daje nam zbawienie. Jesteśmy zobowiązani, by głosić o tym świadectwo, głosić Dobrą Nowinę o Miłosierdziu Bożym.

Miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa wyraża się m.in. poprzez kult Najświętszego Serca Jezusowego, który został przyjęty i stopniowo rozszerzony na cały Kościół w wyniku objawień danych św. Małgorzacie Marii Alacoque w latach 1673–1675. Od 1765 r. Najświętsze Serce było już czczone w Polsce. Ten kult ma również szczególny wymiar polityczny – pod znakiem Najświętszego Serca Jezusowego walczyli przeciwko szatańskiej rewolucji powstańcy Wandei i Tyrolu. Powierzenie Królestwa Francji Najświętszemu Sercu naszego Zbawiciela pozostaje natomiast wciąż niewypełnionym zadaniem królów Francji.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Najświętsze Serce Pana Jezusa — http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Sacred_Heart_1770.jpg

*****

Akty ku czci Najśw. Serca P. Jezusa.

Za odmówienie przed obrazem Najświętszego Serca Jezusowego jednego Ojcze Nasz, Zdrowaś, Chwała Ojcu i aktu strzelistego: „Słodkie Serce Jezusa, spraw, bym Cię kochał coraz więcej”, zyskuje się:

500 dni odpustu; odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne odmawianie. Warunki zwykłe. (Św. Penit. Ap. 10. III. 1933).

Najświętsze Serce Jezusa, Królu Serc wszystkich, mieszkaj i króluj w sercach naszych i spraw przez łaskę Swoją, abyśmy w duchu czystości i prawdy wzajemnie się miłowali i przynieśli owoce na żywot wieczny. Amen.

300 dni odpustu. (Św. Penit. Ap. 17. V. 1927).

O Serce miłości, w Tobie całą ufność pokładam, bo wszystkiego obawiam się od mej słabości, lecz wszystkiego się spodziewam od Twej dobroci (Św. Małgorzata Maria Alacoque).

300 dni odpustu; odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne odmawianie. Warunki zwykłe. (Św. Penit. Ap. 10. III. 1935).

Najświętsze Serce Jezusa, wierzę w Twą miłość ku mnie.

300 dni odpustu. (Pius X. 18. VII. 1908).

Chwała, miłość, dziękczynienie Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

300 dni odpustu. (Św. Penit. Ap. 15. XI. 1927).

Za: Kwiat eucharystyczny, wydanie nowe pomnożone, Kraków 1939.

Nihil obstat cenzora, x. dra Kazimierza Prażmowskiego, a także pozwolenie na drukowanie z 25 sierpnia 1939 r., podpisane w Krakowie przez ówczesnego x. arcybiskupa metropolitę krakowskiego (późniejszego kardynała) Adama Stefana Sapiehę.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.