Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na III Niedzielę Adwentu AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazania na III Niedzielę Adwentu

x. Rafał Trytek

17 grudnia 2017 roku x Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni w trakcie Mszy Świętych w Oratoriach w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał, że Mesjasz zapowiadany przez świętego Jana Chrzciciela wyzwolił wszystkich ludzi z niewoli grzechu, lecz nie ograniczył przy tym działania ich wolnej woli, a zatem każdy człowiek musi zdecydować, czy chce współpracować z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jeżeli odrzuci modlitwę i pokutę, wybierze diabła i wieczne potępienie.

Musimy więc nieustannie pamiętać, że nie wiemy, kiedy nadejdzie kres naszego życia, czyli dzień ostatniego natchnienia, wraz z którym skończy się oddziaływanie Łaski Bożej. W życiu doczesnym obowiązuje porządek Miłosierdzia i możemy modlić się za siebie samych. W Czyśćcu natomiast grzesznicy spotykają się z porządkiem Sprawiedliwości i mogą już tylko oczekiwać pomocy ze strony Kościoła Walczącego, którego członkowie ofiarowują modlitwy i odpusty za pokutujących. Po tym również rozpoznajemy prawdziwy Kościół, że czyni wszystko, aby nieść ulgę tym, którzy w upaleniu czyśćcowym najbardziej jej potrzebują.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.