Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na IV Niedzielę Adwentu AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazanie na IV Niedzielę Adwentu

x. Rafał Trytek

18 grudnia 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Komentując czytanie z listu świętego Pawła, przypomniał, że nie należy wyręczać Stwórcy w osądzaniu bliźnich, gdyż to, co widoczne na zewnątrz, jest tylko częścią prawdy o człowieku. Jedynie nasz Pan Jezus Chrystus ma wagę sprawiedliwości i zna każdą myśl, każdy czyn i wszystkie towarzyszące im okoliczności. On zna całe życie ludzkie i uwzględnia intencje, z których wynikają ludzkie działania – a pierwotna intencja może zostać zniekształcona. Nie oceniamy zatem zbyt łatwo, albowiem z tego rodzą się grzechy: plotki, obmowy i oszczerstwa, jedynie powiększając zaistniałe już zło. Nie skupiajmy się na grzechu. Najważniejszy jest bowiem Bóg Ojciec, który zesłał Syna, aby swoją Krwią oczyścił ludzkość z grzechu. Dlatego każdy człowiek powinien skupić się na własnym zbawieniu i rozpoznać osobistą niedoskonałość. Oczyśćmy serca, aby przyjąć naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.