Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na święto św. Łukasza AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazanie na święto św. Łukasza

x. Rafał Trytek

18 października 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym roku święto św. Łukasza Apostoła i Ewangelisty przypadło na niedzielę misyjną, kiedy Kościół szczególnie modli się o nowych apostołów, o narybek dla stanu kapłańskiego – aby Ewangelia Chrystusowa była przepowiadana i Msza Święta sprawowana wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe.

Św. Łukasz był właśnie takim nowym apostołem, gdyż został dokooptowany do ich grona po Śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego zadaniem było zebranie najpełniejszych informacyj zarówno o życiu Zbawiciela, jak i wydarzeniach, które nastąpiły już po Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu. Od niego również dowiedzieliśmy się najwięcej o życiu Najświętszej Maryi Panny.

Św. Łukasz był lekarzem i jako umysł ścisły doskonale posługiwał się językiem greckim. Przygotowany do tego zawodowo, szczególną uwagę poświęcał uzdrowieniom, jakich w czasie swojej publicznej działalności dokonał nasz Pan. Podkreślał te wielkie cuda, gdyż wszystkie choroby wynikają z grzechu pierworodnego – rozerwania jedności między duszą i ciałem, które ostatecznie prowadzi do śmierci. Apostoł w swoim dziele przypominał zatem, że Chrystus jest nie tylko lekarzem dusz, lecz także ciał.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.