Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na X Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2019 — x. Rafał Trytek

Kazania na X Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

18 sierpnia 2019 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni zgromadzeni na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał, że nikt nieusprawiedliwiony nie zostanie zbawiony, gdyż do zbawienia nie wystarczą nawet najwspanialsze uczynki, również dzieła religijne, jeśli nie stoi za nimi dobra intencja – chęć służenia Bogu i bliźnim. Bóg pragnie naszych serc i nic się przed Nim nie ukryje.

Warunkiem oczyszczenia są: świadomość własnej ułomności, żal za grzechy i prośba o przebaczenie. Kto się uniży, będzie wywyższony, a skruchę małych Bóg uczyni jawną w trakcie Sądu Ostatecznego. Widzimy zatem w historii Kościoła świętych, którzy na drodze zbawienia naśladowali pokorę naszego Pana Jezusa Chrystusa, skromność Matki Bożej oraz posłuszeństwo i czystość św. Józefa. Na nich musimy się wzorować.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.