Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XIV Niedzielę po Zielonych Świątkach AD 2011 – x. Rafał Trytek

Kazania na XIV Niedzielę po Zielonych Świątkach

x. Rafał Trytek

18 września 2011 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania w Oratoriach w Krakowie i Wrocławiu. Zaakcentował w nich to, czego nam potrzeba, aby oderwać się trosk i przyjemności ziemskich. Nie możemy myśleć tylko o tym, co niezbędne jest do codziennego życia, nie możemy skupiać się wyłącznie na walce o byt. Musimy bowiem pamiętać, że nieustannie jesteśmy w ręku Boga. Końcem egzystencji nie są dobra doczesne, gdyż mamy nieśmiertelne dusze, które zostały stworzone na obraz i podobieństwo Boże.

Nie ma innego zbawienia, jak tylko przez Krzyż. Musimy naśladować Najświętszą Maryję Pannę we współcierpieniu z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Nasze cierpienie ma tylko wtedy sens, gdy prowadzi do zbawienia.

Zapraszamy do zapoznania z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.