Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na VIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazanie na VIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

19 lipca 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie do wiernych zgromadzonych na Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Komentując czytanie z Ewangelii, przypomniał, że człowiek stworzony został z duszą i ciałem, dlatego złem jest chciwość, a nie posiadanie dóbr materialnych i zaspokajanie dzięki nim doczesnych potrzeb. Złem jest także zawiść i podburzanie biednych przeciwko bogatym. Każdy człowiek powinien starać się o poprawę swojego bytu, lecz nie ma prawa zazdrościć tym, którzy zgromadzili więcej, nie ma prawa niszczyć porządku ekonomicznego. Dlatego trzeba odrzucić zarówno gnostycką pokusę deprecjonowania ciała i całej sfery materialnej, jak i tzw. teologię wyzwolenia, która bluźnierczo zniekształca nauczanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyniąc z Niego komunistycznego rewolucjonistę.

W życiu doczesnym musimy przede wszystkim zabiegać o życie wieczne – po śmierci zostaniemy rozliczeni z dysponowania powierzonymi nam dobrami. Będziemy rozliczeni również z tego, czy – uwzględniając własne możliwości – podejmowaliśmy dzieła miłosierdzia, niosąc ubogim pomoc materialną i łącząc ją z pomocą duchową, służącą nawróceniu. Musimy oprzeć się chęci ckliwego moralizowania, które nie zapobiega szerzeniu się nędzy.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.