Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na VI Niedzielę po Objawieniu AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazania na VI Niedzielę po Objawieniu

x. Rafał Trytek

19 listopada 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał, że przykłady wyniesionych na ołtarze monarchów i członków domów panujących zaświadczają, że bycie świętym jest możliwe dzięki zrozumieniu, co w życiu jest najważniejsze, i doskonałemu wypełnianiu oczekiwań naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wśród nich można wymienić św. Elżbietę Węgierską – opiekunkę ubogich, a także św. Felixa Walezjusza – założyciela zakonu trynitarzy. Dzieła świętych w wielu przypadkach nie byłyby możliwe bez poparcia (również politycznego i militarnego) ze strony pobożnych monarchów.

Prawowita władza świecka musi czuć odpowiedzialność przed Bogiem, a wówczas doprowadzi do wielkiego dobra w życiu społecznym. Godny naśladowania jest przykład władców Koron Hiszpańskich, od VIII wieku budujących swoje państwa na drodze Rekonkwisty i w zjednoczeniu z ideą Chrystusową. Christianitas tworzy się bowiem nie tylko mieczem, lecz także dzięki duchowieństwu, które przywraca Wiarę Świętą tam, gdzie prześladowali ją innowiercy. Monarchowie hiszpańscy przez wieki byli opoką Kościoła, zachowując przy tym właściwy podział prerogatyw władzy świeckiej i władzy duchowej. Dziś natomiast jesteśmy w Europie świadkami wojny wypowiedzianej przez zlaicyzowany świat Chrystusowi, jedynie zaś pojedynczy wierni decydują się na stawianie oporu siłom zła.

Kościół Walczący nie może skutecznie przeciwstawiać się złu bez oddanych Tradycji katolickiej kapłanów i biskupów – podczas kazań x. Rafał Trytek zwrócił się do wiernych z prośbą o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia JE x. biskupa Donalda Sanborna, jak również w intencji x. Józefa Selwaya, który ma wkrótce dostąpić konsekracji biskupiej i zastąpić w części obowiązków rektora Seminarium Trójcy Przenajświętszej.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.