Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na IV Niedzielę Wielkiego Postu AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazanie na IV Niedzielę Wielkiego Postu

x. Rafał Trytek ICR

19 marca 2023 roku x. Rafał Trytek ICR wygłosił kazanie w trakcie Mszy Świętej sprawowanej w Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krakowie. Podkreślił w nim, że wydarzenia opisane w Starym Testamencie miały jeden cel: zapowiadać przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg stał się człowiekiem za zgodą Najświętszej Maryi Panny – wyrażoną w trakcie Zwiastowania. Poza Synem Bożym nie będzie już innego Mesjasza, nie istnieje też żadna droga zbawienia równoległa do założonego przez Niego Kościoła katolickiego. Dlatego katolicy są przyobiecanym potomstwem Abrahama, ludem wybranym, Wcielenie zaś stanowi chwilę, do której zmierzały dzieje ludzkości. Świadomi tych faktów – przyjmując nauczanie św. Pawła Apostoła – katolicy muszą potępić ekumenizm.

Nasz Pan Jezus Chrystus, dokonując cudownego rozmnożenia chleba i ryb, zapowiedział rozmnażanie Ciała i Krwi w jedynym Kościele Chrystusowym, zapowiedział również wszystkie cuda i łaski, których doznawali i doznają wierni. Opiekunem tej wspólnoty – Mistycznego Ciała Chrystusa – jest św. Józef, obdarzony godnością Małżonka Najświętszej Maryi Panny i Opiekuna, Żywiciela Syna Bożego. Stopień jego doskonałości jest niewyobrażalny: św. Józef jest po Matce Bożej drugą osobą w hierarchii świętych. Prośmy zatem w modlitwie, aby cnoty tego patrona Kościoła były dla nas przykładem. Prośmy, aby św. Józef był naszym obrońcą przeciwko wszelkim błędom i uzurpacjom.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.