Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na II Niedzielę po Objawieniu Pańskim AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazania na II Niedzielę po Objawieniu Pańskim

x. Rafał Trytek

19 stycznia 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych, którzy zgromadzili się na Mszach Świętych w Oratoriach w Krakowie i Wrocławiu. W styczniu rozważamy tajemnice zapowiedziane przez święto Objawienia Pańskiego – jedną z nich jest cud dokonany w Kanie Galilejskiej przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Uczestnicząc w weselu, rozpoczynając swoją misję publiczną, Chrystus przemienił dotychczasowe, starotestamentowe małżeństwo i wyniósł je do rangi sakramentu.

Wydarzenia w Kanie Galilejskiej przepełnione są symbolami ważnymi dla Kościoła – najlepsze wino, w jakie przemieniona została woda, symbolizuje Nowy Testament, który ostatecznie zamyka epokę Starego Testamentu. Nasz Pan poprzez swoje zachowanie wskazuje też właściwą drogę, poprzez którą powinny trafiać do Niego wszelkie prośby wiernych – tą drogą jest pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny. Żeby osiągnąć Zbawienie, musimy odmienić – dzięki Łasce Bożej – własną niedoskonałą naturę, która przypomina wodę.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.