Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na II Niedzielę po Objawieniu Pańskim AD 2020 — x. Rafał Trytek

Kazanie na II Niedzielę po Objawieniu Pańskim

x. Rafał Trytek

19 stycznia 2020 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni zgromadzeni na Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Kilka tygodni po świętach Bożego Narodzenia rozważamy pierwszy publiczny cud naszego Pana Jezusa Chrystusa – przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej. Tego dnia Syn Boży wskazał swój sposób zbawiania: zaproszony przybył na wesele, gdzie wysłuchał prośby Matki będącej Wszechpośredniczką wszystkich łask. Woda symbolizuje Stary Testament i małżeństwo niedoskonałe, wino zaś oznacza Nowy Testament i małżeństwo sakramentalne. Najlepsze wino, którego goście nie znali wcześniej, to sakramenty. Cud wydarzył się pod koniec wesela, gdyż zapowiadał dobroć i miłosierdzie Boga doświadczane wraz z końcem czasu. Był też zapowiedzią jedności Syna Bożego i Jego Kościoła.

Wierność jest najpiękniejsza. Sakrament małżeństwa uświęcił instytucję powołaną do płodzenia i wychowywania w wierze kolejnych pokoleń. Taki związek jest nierozerwalny i potrzebuje łask płynących z sakramentów, aby sprostać związanym z tym wymaganiom. Ostatecznie więc rzeczywista nierozerwalność została zachowana jedynie w Kościele katolickim, nie ma jej wśród schizmatyków i heretyków. Akceptacja rozwodów i konkubinatów stała się jawnym wyrazem odstępstwa – straszliwym zgorszeniem jest bowiem błogosławienie przez modernistów grzechu cudzołóstwa, które wiąże się z kolejnymi ułatwieniami procederu orzekania tzw. nieważności małżeństw. Masowość takich praktyk (często pod pozorem „niedojrzałości” małżonków) oznacza, że rozwód został wprowadzony do tej wspólnoty tylnimi drzwiami.

Nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł oczyścić świat i nie pozwala, by ktokolwiek fałszował Jego doktrynę. Za odstępstwo od Wiary zostanie więc wymierzona kara.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.