Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Niedzielę Pięćdziesiątnicy AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazania na Niedzielę Pięćdziesiątnicy

x. Rafał Trytek

2 marca 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych, którzy zgromadzili się na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Podkreślił w nich, że zasadniczą treścią naszej Wiary jest Miłość. Sam Bóg jest Miłością, której wszelkie doczesne, ziemskie miłości są dalekim odbiciem – aby w pełni poznać prawdziwą Miłość, trzeba umrzeć w stanie łaski uświęcającej, albowiem poznanie ziemskie zawsze będzie tylko częściowe. Jeżeli chcemy poznać Miłość, musimy ściśle trzymać się Magisterium Kościoła i nieustannie wołać do Boga o uzdrowienie z grzechu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.